Náš tím

V septembri 2021 sme boli pozvaní študovať do ústredia Alibaba v Hangzhou Ak pôjdeme študovať viac, pomôže to rozvinúť myslenie tímu a zlepšiť naše schopnosti.

V septembri 2021 sme boli pozvaní študovať do ústredia Alibaba v Hangzhou Ak pôjdeme študovať viac, pomôže to rozvinúť myslenie tímu a zlepšiť naše schopnosti.